KÉZFERTŐTLENÍTŐ FOLYADÉK 1L SPORTKUPAKKAL FAVORIT/db

1 500,0 Ft

5999563310549
Forgalmazó: Vendesz KKT Származási hely: EU
#20LN

250 készleten

Cikkszám: 779E Kategória:

Leírás


5999563310549

Alkoholos kézfertőtlenítő folyadék 1L

70% alkohollal

REACH regisztrációsszám CAS-szám Index-szám Tömeg % Osztályozás (1272/2008/EK)

Etil-alkohol 64-17-5 01-2119457610-43 64-17-5 603-002-00-5 ?70 Flam. Liq. 2 – H225 Eye Irrit. 2 – H319

Hidrogén-peroxid 231-765-0 01-2119485845-22 7722-84-1 008-003-00-9 < 5,0 Ox. Liq. 1 – H271 Acute Tox. 4 – H302 Acute Tox. 4 – H332 Skin Corr. 1A – H314

 

MAXIMUM VÁSÁROLHATÓ MENNYISÉG 10 DB !!!!